Referenser

Grand Hôtel

Uppdragsbeskrivning: Renovering av befintligt putsfasad på Grand Hôtel.

Adress: Stallgatan 4, Blasieholmsgatan 7

Kommun: Stockholm

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Slutfört: 2018

Brf. Doktorn

P-NR: P4157

Uppdragsbeskrivning:

STARK Fasadrenovering anlitades under 2015 för att utföra hel omgjutning alternativt lokal lagning av föreningens balkonger.

Omfattning:

Antal balkonger: 137 st

Adress: Doktor Widerströms Gata 2-50

Kommun: Stockholm

Balkonger: Renovering

Byggår: 1953

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2015

Brf. Ekudden

Uppdragsbeskrivning:

STARK anlitades av brf. Ekudden för tilläggsisolering och omputs av föreningens två fastigheter samt renovering av balkonger.

Omfattning:

Föreningen består av ett höghus samt ett låghus.

14 000 kvm fasadyta.

193 st balkonger.

Adress: Ekuddsvägen 23

Kommun: Nacka

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – tilläggsisolering

Balkonger: Renovering

Ställning: Fast ställning och Arbetsplatform

Byggår: 1963-1965

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 10-20 MSEK

Slutfört: 2015

Brf Astrea

Uppdragsbeskrivning:

På uppdrag av BRF Astrea 3 i vasastan har STARK genomfört en fasadrenovering av föreningens fastighet.

I entreprenaden har gammal fasad knackats och tvättas. Därefter har fasaden putsats med hydralisk kalkputs för att slutligen avfärgas med kalkfärg (CD-färg).

Omfattning:

Fasadyta:

Brutto: 563kvm
Netto: 440kvm

Adress: Teknologgatan 41

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – omputs

Byggår: 1882-1883

Kulturhistorisk klassificering: Gul

Slutfört: 2015

 

Brf. Taberg 8

Uppdragsbeskrivning:

På en flerbostadshus i Bromma utförde STARK yttre renovering, innefattande omputsning av fastighetens fasad, byte av fönster samt omläggning av tak.

Omfattning:

Ca 530 kvm fasadyta (brutto).

50 fönster.

Adress: Tranebergsvägen 56

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – omputs

Tak: Renovering

Fönster: Utbyte

Ställning: Fast ställning

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2014

 

Brf. Kronkvarnen

Uppdragsbeskrivning:

STARK har på Östermalm renoverat en fastighet med putsarbete samt avfärgning av fasad.

Omfattning:

Fasadyta:

Brutto 280 kvm.

Netto 230 kvm.

Adress: Nybergsgatan 4

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1920

Kulturhistorisk klassificering: Grön

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2014